Welkom op facingfears.nl – Maak een keuze…

Facing Fears is een verzamelnaam voor onderzoek dat wordt uitgevoerd binnen het consortium “Angst en Depressie”. In dit consortium, gesubsidieerd door ZonMw, werkt een groot aantal Nederlandse praktijkinstellingen, onderzoeksinstellingen en kennisnetwerken samen, met als doel de zorg voor kinderen en jongeren met angst- en stemmingsproblemen te verbeteren.

Deze website dient als informatieportaal voor de verschillende onderzoeken op het gebied van angst onder kinderen en jongeren. Maak een keuze uit onderstaande lijst voor meer informatie over één van de onderzoeken.

Durfpoli voor kinderen
Onderzoek naar fobieën onder kinderen (8-12 jaar)

Durfpoli voor jongeren
Onderzoek naar fobieën onder jongeren (12-17 jaar)

Talk like that!
Onderzoek naar spreekangst op middelbare scholen