Doel

Een combinatie van…

Accare, het universitair centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie in Groningen, is in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen in juni 2017 gestart met de Durfpoli, speciaal voor jongeren met een fobie. Vanaf februari 2018 is er ook een Durfpoli in Drachten en in Leeuwarden. Op de Durfpoli kunnen deze jongeren terecht voor een behandeling in het kader van wetenschappelijk onderzoek. Dit onderzoek gaat over hoe we jongeren met een fobie het beste van hun angst af kunnen helpen.

…behandeling…

Het doel van de behandeling op de Durfpoli is om jongeren met een fobie te leren hun angst te overwinnen. Omdat jongeren hun angst vaak niet uiten is het in hun gedrag niet altijd zichtbaar of komt het anders tot uiting, bijvoorbeeld door aandachts- of concentratieproblemen op school. Daardoor wordt een fobie door ouders en leerkrachten soms pas laat opgemerkt. Dat is jammer, want er bestaan bewezen effectieve programma’s om fobieën aan te pakken. Wel is het zo dat van veel van deze programma’s niet bekend is hoe ze bij jongeren het beste kunnen worden toegepast. Zo is het bijvoorbeeld nog niet duidelijk wat beter werkt: oefenen om je angst in grote stappen of in kleine stappen te overwinnen? Het is van belang om fobieën in een vroeg stadium aan te pakken. De meeste fobieën gaan namelijk niet vanzelf over, en kunnen leiden tot andere problemen als het kind ouder is, zoals depressie, gedragsproblemen en schooluitval.

…en wetenschappelijk onderzoek

De behandeling op de Durfpoli vindt plaats in het kader van wetenschappelijk onderzoek. Door het doen van wetenschappelijk onderzoek naar de beste hulp voor jongeren met een fobie, komen we erachter wat werkt voor wie. Onder het kopje ‘onderzoeksopzet’ vindt u meer informatie over het onderzoek.