Doelgroep

Aan het onderzoek op de Durfpoli kunnen jongeren van 12 tot en met 17 jaar en hun ouder(s) of verzorger(s) meedoen. Zowel jongeren die al aangemeld zijn bij Accare als jongeren die nog niet bekend zijn bij Accare kunnen meedoen. Het is van belang dat één van beide ouders bij alle meetmomenten op de Durfpoli aanwezig kan zijn. Bij voorkeur is dit steeds dezelfde ouder. Als uw kind op dit moment of het afgelopen jaar al behandeling voor angstproblematiek volgt/heeft gevolgd, kan het niet meedoen aan het onderzoek op de Durfpoli.

Hoe kunt u meedoen?

Wilt u met uw kind meedoen aan het onderzoek en de behandeling op de Durfpoli? Meldt u zich dan aan via het aanmeldformulier onder het kopje ‘aanmelding’ op deze website. Een van de onderzoekers neemt daarna telefonisch contact met u op, om het onderzoek en de behandeling op de Durfpoli toe te lichten en uw eventuele vragen over deelname te beantwoorden.

U beslist zelf of u meedoet aan het onderzoek. Omdat uw kind 12 jaar of ouder is, vragen we ook aan uw kind of hij of zij mee wil doen. Als u en uw kind meedoen, kunnen jullie op elk moment stoppen, u hoeft daarvoor geen reden op te geven. Als u stopt kunt u nog gewoon gebruik maken van andere vormen van hulp voor u of uw kind. Dit geldt voor hulp binnen Accare, maar ook voor hulp bij andere instanties.