Veelgestelde vragen

Hoe kunt u meedoen?

Wilt u met uw kind meedoen aan het onderzoek en de behandeling op de Durfpoli? Meldt u zich dan aan via het aanmeldformulier onder het kopje ‘aanmelding’ op deze website. Een van de onderzoekers neemt daarna telefonisch contact met u op, om het onderzoek en de behandeling op de Durfpoli toe te lichten en uw eventuele vragen over deelname te beantwoorden.

U beslist zelf of u meedoet aan het onderzoek. Omdat uw kind 12 jaar of ouder is, vragen we ook aan uw kind of hij of zij mee wil doen. Als u en uw kind meedoen, kunnen jullie op elk moment stoppen, u hoeft daarvoor geen reden op te geven. Als u stopt kunt u nog gewoon gebruik maken van andere vormen van hulp voor u of uw kind. Dit geldt voor hulp binnen Accare, maar ook voor hulp bij andere instanties.

Wat zijn de voor- en nadelen van meedoen?

Voordelen van meedoen aan dit onderzoek zijn:

  • Uw kind leert zijn of haar angst te overwinnen. Als de angst van uw kind aan het eind van het onderzoek niet genoeg verbeterd is, dan kunt u – indien u dat wilt – gebruik maken van andere vormen van hulp.
  • U helpt andere ouders en jongeren met een fobie. Door het onderzoek leren we namelijk wat wel en niet werkt en dat kan andere ouders en jongeren in de toekomst helpen.

Nadelen van meedoen aan dit onderzoek zijn:

  • U en uw kind komen zeven keer naar de Durfpoli voor: de intake, drie meetmomenten en drie oefensessies. Dit kost u natuurlijk tijd, maar waarschijnlijk niet meer tijd dan wanneer u voor reguliere behandeling voor jongeren met een fobie zou kiezen.
  • U kunt niet zelf beslissen in welke groep u komt. U kind weet daarom van te voren nog niet of het gaat oefenen om in grote of kleine stappen om over zijn of haar angst heen te komen.

Wat gebeurt er met de gegevens van u en uw kind?

Gegevens die we over u en uw kind verzamelen blijven geheim en worden gecodeerd. De gegevens bewaren we onder een code en niet onder de naam van u of uw kind. Als we analyseren wat er uit het onderzoek komt, gebeurt dat altijd met deze codes. De onderzoekers die de gegevens verzamelen, weten als enige welke code bij welke persoon hoort. We gebruiken de gegevens alleen voor dit onderzoek.

Er zijn nog een paar andere mensen die uw gegevens kunnen zien als dat nodig is. In het kader van de nieuwe jeugdwet worden de persoonsgegevens van uw kind (naam, adres, woonplaats) doorgegeven aan zijn of haar woongemeente. Ook de Medisch Ethische Toetsingscommissie (METc) van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) ontvangt gegevens van u en uw kind, zodat zij kunnen controleren of het onderzoek goed en betrouwbaar is. Beide instanties kunnen uw persoonsgegevens alleen inzien als u hiervoor toestemming geeft. Uw onderzoeksgegevens worden nooit aan derden gegeven. Als u meedoet aan het onderzoek, bewaren we uw gecodeerde onderzoeksgegevens 15 jaar. Als u besluit te stoppen, dan worden de gegevens die tot dat moment zijn verzameld gebruikt voor het onderzoek, tenzij u hiervoor uw toestemming intrekt.

Is het onderzoek goedgekeurd?

In Nederland zijn strenge regels voor onderzoek met mensen. De regels staan in de wet Medisch-Wetenschappelijk Onderzoek met mensen. Een speciale toetsingscommissie beoordeelt van te voren elk onderzoek. Een onderzoek mag pas beginnen als de commissie het heeft goedgekeurd. Dit onderzoek is goedgekeurd door de toetsingscommissie (METc) van het UMCG in Groningen. De METc van het UMCG heeft bepaald dat dit onderzoek niet gevaarlijk is voor de gezondheid van u of uw kind. Daarom hoeven we geen verzekering af te sluiten voor jongeren en ouders die meedoen.

Vragen?

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met een van de onderzoekers. Haar naam is Rachel de Jong en zij is projectleider van dit onderzoek. Ze is te bereiken op 050 363 7607 of 06 86816108 en via durfpoli@rug.nl

Wilt u graag een onafhankelijk advies over meedoen aan dit onderzoek? Dan kunt u terecht bij mevrouw B. van den Hoofdakker. Zij is klinisch psycholoog en heeft zelf niets met het onderzoek te maken. U kunt haar bereiken via b.van.den.hoofdakker@accare.nl