Wie kan meedoen?

Aan het onderzoek en de behandeling op de Durfpoli kunnen kinderen van 8 tot en met 12 jaar en hun ouder(s) of verzorger(s) meedoen.

Moet ik meedoen?

Als je nog geen 12 jaar oud bent, beslissen je ouders of je meedoet aan het onderzoek. Als je 12 jaar bent, beslis je zelf of je meedoet aan het onderzoek. Als je tijdens het onderzoek van gedachten verandert, kun je altijd stoppen.

Doen mijn ouders ook mee?

We vragen ook aan je ouders of ze mee willen doen aan het onderzoek. Als ze dat willen, worden zij net als jij ook een paar keer geïnterviewd over dingen die jij misschien lastig vindt. Ook vullen ze een paar keer vragenlijsten in over jou en zichzelf.