Hoe ziet het onderzoek er uit?

Hoe ziet het onderzoek er uit?

In het onderzoek vergelijken we drie groepen met elkaar. Als je meedoet aan het onderzoek, wordt er geloot in welke groep je meedoet. Je kunt dus niet zelf kiezen in welke groep je komt. In totaal duurt meedoen aan het onderzoek ongeveer vier maanden.

  • In groep 1 (20 jongeren) doe je alleen exposure oefeningen om je spreekangst te overwinnen.
  • In groep 2 (20 jongeren) doe je cognitieve oefeningen en exposure oefeningen om je spreekangst te overwinnen.
  • In groep 3 (20 jongeren) doe je ontspanningsoefeningen en exposure oefeningen om je spreekangst te overwinnen.

Hoe ziet de training er uit?

Jongeren in alle drie de groepen gaan in stappen leren durven, om zo uiteindelijk hun spreekangst te overwinnen. Hiervoor worden exposure oefeningen uit de Cognitieve Gedragstherapie (CGT) gebruikt. Oefeningen en programma’s gebaseerd op CGT worden vaak gebruikt om spreekangst aan te pakken, en helpen veel jongeren om over hun angst heen te komen. Exposure betekent dat je oefent steeds een stap verder te komen in de situatie waar je bang voor bent, zodat je kan leren er mee om te gaan. Jongeren in groep twee doen naast de exposure oefeningen ook cognitieve oefeningen, waarbij je leert om anders over de situatie waar jij bang voor bent te denken. Jongeren in groep drie doen naast de exposure oefeningen ook ontspanningsoefeningen, waarbij je leert om je anders te voelen en te ontspannen in de situatie waar jij bang voor bent. In totaal bestaat de training uit vijf bijeenkomsten van één uur. In elk trainingsgroepje zitten minimaal 5 en maximaal 8 jongeren. De trainer is een psycholoog die ervaring heeft met werken met jongeren.

Wat verwachten we van jou?

Als je meedoet, wordt je uitgenodigd voor de Talk like that! screening bij jou op school. De screening duurt ongeveer 10 minuten en bestaat uit het invullen van een korte vragenlijst. Na de screening bekijken wij of jij kunt meedoen aan het onderzoek. Zodra we dit weten nemen wij telefonisch contact met jou of je ouders op. Dan vertellen we of je bent uitgenodigd voor het vervolg van het onderzoek. Als je meedoet aan het vervolg van het onderzoek, ga je naar de vijf bijeenkomsten van de training (week 6 t/m 10), vul je drie keer een uitgebreide vragenlijst in en voer je gesprekken met de onderzoekers: tijdens de voormeting (week 5), nameting (week 11) en follow-up meting (week 16). De training en de meetmomenten vinden plaats bij jou op school, vlak na schooltijd of tijdens mentorles. Je krijgt een beloning van 5 euro voor het doen van de voormeting, 5 euro voor de nameting en 10 euro voor de follow-up meting.

Hoe ziet de planning er uit?

De planning is voor alle groepen hetzelfde en ziet er zo uit:

Week 0:           screening – 10 min

Week 1:           uitnodiging voor training – 10 min

Week 2:           n.v.t.

Week 3:           n.v.t.

Week 4:           n.v.t.

Week 5:           voormeting – 75 min

Week 6:           eerste bijeenkomst – 60 min

Week 7:           tweede bijeenkomst – 60 min

Week 8:           derde bijeenkomst – 60 min

Week 9:           vierde bijeenkomst – 60 min

Week 10:         vijfde bijeenkomst – 60 min

Week 11:         nameting – 75 min

Week 12:         n.v.t.

Week 13:         n.v.t.

Week 14:         n.v.t.

Week 15:         n.v.t.

Week 16:         follow-up meting – 75 min

Na de eerste, tweede, derde en vierde bijeenkomst krijg je huiswerk mee. Het huiswerk duurt per keer in totaal 45 minuten.