Doel

Een combinatie van…

Accare, het universitair centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie in Groningen, start in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen in september 2017 met de Talk like that! training, speciaal voor jongeren met spreekangst. Talk like that! is een training in het kader van wetenschappelijk onderzoek. Dit onderzoek gaat over hoe we jongeren met spreekangst het beste van hun angst af kunnen helpen.

…een training…

Het doel van de Talk like that! training is om jongeren met spreekangst te leren hun angst te overwinnen. Omdat jongeren hun angst vaak niet uiten is het in hun gedrag niet altijd zichtbaar of komt het anders tot uiting (bijvoorbeeld door aandachts- of concentratieproblemen). Daardoor wordt spreekangst door ouders en leerkrachten soms pas laat opgemerkt. Dat is jammer, want er bestaan bewezen effectieve programma’s om spreekangst aan te pakken. Wel is het zo dat van veel van deze programma’s niet bekend is hoe ze bij jongeren het beste kunnen worden toegepast. Zo is het bijvoorbeeld nog niet duidelijk wat beter werkt: exposure oefeningen die de jongeren anders helpen doen, cognitieve oefeningen die de jongeren anders helpen denken, of ontspanningsoefeningen die de jongeren anders helpen voelen? Het is van belang om spreekangst in een vroeg stadium aan te pakken. Spreekangst gaat namelijk niet vanzelf over, en kan leiden tot andere problemen als het kind ouder is, zoals depressie, gedragsproblemen en schooluitval.

…en wetenschappelijk onderzoek

De Talk like that! training vindt plaats op middelbare scholen in het kader van wetenschappelijk onderzoek. Door het doen van wetenschappelijk onderzoek naar de beste hulp voor jongeren met spreekangst, komen we erachter wat werkt voor wie. Onder het kopje ‘onderzoeksopzet’ vindt u meer informatie over het onderzoek.