Doelgroep

Aan de screening van het onderzoek kunnen alle jongeren van 12 tot en met 15 jaar meedoen. Ook als uw kind geen (spreek)angstklachten ervaart willen we hem of haar vragen mee te doen aan de screening. Zo krijgen we een goed beeld van hoe vaak spreekangst voorkomt onder jongeren. Jongeren die in de screening aangeven bovengemiddeld spreekangstig te zijn kunnen deelnemen aan de Talk like that! training. Als uw kind op dit moment of het afgelopen jaar al behandeling voor (spreek)angstproblematiek volgt/heeft gevolgd, kan het niet meedoen aan de training.

Wat gebeurt er als u niet mee wilt doen?

U beslist zelf of u meedoet aan het onderzoek. Als u niet meedoet, heeft dit geen gevolgen voor u of uw kind. Ook hoeft u geen reden op te geven. Als u wel meedoet, kunt u ook op elk moment stoppen, ook dan hoeft u geen reden op te geven. Wel is het zo dat wanneer u besluit te stoppen uw kind ook automatisch stopt en andersom.