Onderzoeksopzet

Hoe ziet het onderzoek er uit?

In het onderzoek vergelijken we drie groepen met elkaar:

  • Groep 1 (20 jongeren): doet alleen exposure oefeningen om hun spreekangst te overwinnen.
  • Groep 2 (20 jongeren): doet cognitieve oefeningen en exposure oefeningen om hun spreekangst te overwinnen.
  • Groep 3 (20 jongeren): doet ontspanningsoefeningen en exposure oefeningen om hun spreekangst te overwinnen.

Als uw kind meedoet aan het onderzoek, wordt er geloot in welke groep hij of zij meedoet. U kunt dus niet zelf kiezen in welke groep uw kind komt. Deelnemen aan het onderzoek duurt in totaal ongeveer vier maanden.

Hoe ziet de training er uit?

Jongeren in alle drie de groepen gaan in stappen leren durven, om zo uiteindelijk hun spreekangst te overwinnen. Hiervoor worden exposure oefeningen uit de Cognitieve Gedragstherapie (CGT) gebruikt. Oefeningen en programma’s gebaseerd op CGT worden vaak gebruikt om spreekangst aan te pakken, en zijn voor veel jongeren effectief. Exposure betekent dat uw kind oefent steeds een stap verder te komen in de situatie waar het bang voor is, zodat uw kind kan leren er mee om te gaan.

Jongeren in groep twee doen naast de exposure oefeningen ook cognitieve oefeningen, waarbij ze leren om anders te denken over de situatie waar ze bang voor zijn. Jongeren in groep drie doen naast de exposure oefeningen ook ontspanningsoefeningen, waarbij ze leren om zich anders te voelen en te ontspannen in de situatie waar ze bang voor zijn. In totaal bestaat de training uit vijf bijeenkomsten van één uur. In elk trainingsgroepje zitten minimaal 5 en maximaal 8 jongeren. De trainer is een psycholoog die ervaring heeft met werken met angstige jongeren.

Wat verwachten we van u en uw kind?

Als uw kind meedoet, wordt het binnenkort uitgenodigd voor de Talk like that! screening bij hem of haar op school. De screening duurt maximaal 10 minuten en bestaat uit het invullen van een korte vragenlijst. Na de screening bekijken wij of u met uw kind kunt meedoen aan het onderzoek. Zodra we dit weten nemen wij telefonisch contact met u of uw kind op. Dan vertellen we of u met uw kind bent uitgenodigd voor het vervolg van het onderzoek.

Als uw kind meedoet aan het vervolg van het onderzoek, volgt het vijf trainingssessies (week 6 t/m 10), vult het drie keer een uitgebreide vragenlijst in: tijdens de voormeting (week 5), nameting (week 11) en follow-up meting (week 16). Daarnaast voert uw kind drie keer gesprekken met de onderzoekers: tijdens de voormeting (week 5), nameting (week 11) en de follow-up (week 16). Ten slotte vult u als ouder twee keer een digitaal zorgkostendagboekje in: tijdens de voormeting (week 5) en de follow-up (week 16). U ontvangt de link naar het zorgkostendagboekje via een e-mail zodat u deze thuis kunt invullen. Het invullen neemt maximaal 20 minuten in beslag.

De training en de meetmomenten vinden plaats bij uw kind op school, vlak na schooltijd of tijdens mentorles. Meedoen aan het onderzoek kost niets. Uw kind krijgt een vergoeding van 5 euro voor het doorlopen van de voormeting, 5 euro voor de nameting en 10 euro voor de follow-up meting.

Hoe ziet de planning er uit?

De planning is voor alle drie de groepen hetzelfde en ziet er als volgt uit:

Week 0:           screening – 10 min

Week 1:           uitnodiging voor training – 10 min

Week 2:           n.v.t.

Week 3:           n.v.t.

Week 4:           n.v.t.

Week 5:           voormeting – 75 min

Week 6:           eerste bijeenkomst – 60 min

Week 7:           tweede bijeenkomst – 60 min

Week 8:           derde bijeenkomst – 60 min

Week 9:           vierde bijeenkomst – 60 min

Week 10:         vijfde bijeenkomst – 60 min

Week 11:         nameting – 75 min

Week 12:         n.v.t.

Week 13:         n.v.t.

Week 14:         n.v.t.

Week 15:         n.v.t.

Week 16:         follow-up meting – 75 min

Om niet alleen op school maar ook thuis en daarbuiten te oefenen met het overwinnen van hun spreekangst, krijgen de jongeren na de eerste, tweede, derde en vierde bijeenkomst huiswerk mee. Het huiswerk duurt per keer in totaal 45 minuten.

Wat gebeurt er als het onderzoek is afgelopen?

Het onderzoek is afgelopen als de screening, de drie meetmomenten en de vijf trainingssessies zijn afgelopen. Het onderzoek stopt eerder als u (of uw kind) eerder wilt stoppen. Wetenschappelijke onderzoekers zijn verplicht om te stoppen met een onderzoek als ze merken dat een kind zich erg verzet tegen het onderzoek, ook al geeft uw kind dit niet zelf aan. Na het onderzoek wordt samen met de trainer gekeken of de angst van uw kind genoeg is verbeterd of dat er misschien andere vormen van hulp nodig zijn. Als dit zo is ontvangt u hierover vrijblijvend telefonisch advies.