Veelgestelde vragen

Wat zijn de voor- en nadelen van meedoen?

Voordelen van meedoen aan dit onderzoek zijn:

  • Uw kind leert zijn of haar spreekangst te overwinnen. Als de angst van uw kind aan het eind van het onderzoek niet genoeg verbeterd is, dan kunt u – indien u dat wilt – gebruik maken van andere vormen van hulp.
  • U helpt andere ouders en jongeren met spreekangst. Door het onderzoek leren we namelijk wat wel en niet werkt en dat kan andere ouders en jongeren in de toekomst helpen.

Nadelen van meedoen aan dit onderzoek zijn:

  • De screening, drie meetmomenten en vijf bijeenkomsten van de training kosten tijd.
  • U kunt niet zelf beslissen in welke groep uw kind komt. U weet daarom van te voren nog niet welke oefeningen uw kind gaat doen om over zijn of haar angst heen te komen.

Wat gebeurt er met de gegevens van u en uw kind?

Gegevens die we over u en uw kind verzamelen blijven geheim en worden gecodeerd. De gegevens bewaren we onder een code en niet onder de naam van u of uw kind. Als we analyseren wat er uit het onderzoek komt, gebeurt dat altijd met deze codes. De onderzoekers die de gegevens verzamelen, weten als enige welke code bij welke persoon hoort. We gebruiken de gegevens alleen voor dit onderzoek.

Er zijn nog een paar andere mensen die uw gegevens kunnen zien als dat nodig is. Dit is de Medisch Ethische Toetsingscommissie (METc) van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Zij ontvangen gegevens van u en uw kind, zodat zij kunnen controleren of het onderzoek goed en betrouwbaar is. Deze instantie kan uw persoonsgegevens alleen inzien als u hiervoor toestemming geeft. Uw onderzoeksgegevens worden nooit aan derden gegeven. Als u meedoet aan het onderzoek, bewaren we uw gecodeerde onderzoeksgegevens 15 jaar. Als u besluit te stoppen, dan worden de gegevens die tot dat moment zijn verzameld gebruikt voor het onderzoek, tenzij u hiervoor uw toestemming intrekt.

Is het onderzoek goedgekeurd?

In Nederland zijn strenge regels voor onderzoek met mensen. De regels staan in de wet Medisch-Wetenschappelijk Onderzoek met mensen. Een speciale toetsingscommissie beoordeelt van te voren elk onderzoek. Een onderzoek mag pas beginnen als de commissie het heeft goedgekeurd. Dit onderzoek is goedgekeurd door de toetsingscommissie (METc) van het UMCG in Groningen. De METc van het UMCG heeft bepaald dat dit onderzoek niet gevaarlijk is voor de gezondheid van u of uw kind. Daarom hoeven we geen verzekering af te sluiten voor jongeren en ouders die meedoen.

Vragen?

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met een van de onderzoekers. Haar naam is Rachel de Jong en zij is projectleider van dit onderzoek. Ze is te bereiken op 050 363 7607 of 06 86816108 en via talklikethat@rug.nl

Wilt u graag een onafhankelijk advies over meedoen aan dit onderzoek? Dan kunt u terecht bij mevrouw B. van den Hoofdakker. Zij is klinisch psycholoog en heeft zelf niets met het onderzoek te maken. U kunt haar bereiken via b.van.den.hoofdakker@accare.nl