Wat is spreekangst?

4 tot 8 procent van de kinderen van 0 tot 12 jaar heeft volgens hun ouders last van internaliserende problemen. Hieronder worden angst- en stemmingsproblemen verstaan. Bij het toenemen van de leeftijd, neemt ook het voorkomen van problemen toe. Dat blijkt wel uit dat ruim 10 procent van de jongeren van 13 jaar en ouder een angststoornis heeft. Het gaat hier vooral om sociale en specifieke fobieën. Meisjes hebben hier vaker last van dan jongens.

Jongeren met een sociale fobie (ook wel sociale angststoornis genoemd) zijn erg bang voor alledaagse sociale interacties en gebeurtenissen, waarbij angst voor afwijzing, commentaar, kritiek, pesten of uitlachen voorop staat. Spreekangst is een vorm van sociale fobie waarbij jongeren erg bang zijn voor spreken of optreden in het openbaar, hierbij kun je denken aan:

  • Een spreekbeurt geven in de klas
  • Een presentatie geven voor een groep
  • Voorlezen in de klas
  • Een sportwedstrijd spelen voor toeschouwers
  • Iets vragen of vertellen aan onbekenden
  • Een vraag stellen of beantwoorden in de klas
  • Optreden voor een publiek
  • Op het schoolplein vragen of je mee mag doen

Spreekangst is een probleem waar behoorlijk wat jongeren mee te maken hebben, en dat van grote invloed kan zijn op hun functioneren in het dagelijks leven. Voor deze jongeren start Accare, het universitair centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie in Groningen, in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen in september 2017 met de Talk like that! training op middelbare scholen in Groningen, Friesland en Drenthe.